Fugle

 

Havørnen drilles af 2 svartbag -

Vesterålen, Norge

 

Trane, Hornborgasjön,

Sverige

 

Sule, Mykenes,

Færøerne

 

Gribbe, Kenya

 

Træløber, Øland,

Sverige

 

Skovskade - haven

 

Rødhals, haven

 

Vindrossel - haven

Anna og Svend Hamborg, Thisted

 

hamborg@live. dk - anna.hamborg@skolekom.dk

 

 

Fugle

 

Amerikansk Bald Eagle -

Gran Canaria

 

Fiskeørn - Key West, Florida

 

Havørn - Vesterålen, Norge

 

Musvåge - Ove Sø, Thy

 

Dværghornugle - Lesbos, Grækenland

 

Mosehornugle -

Lille Vildmose

 

Traner - Hornborgasjön,

Sverige

 

Søpapegøje (Lunde) -

Mykenes, Færøerne

 

Søpapegøje, Vesterålen,

Norge

 

 

Ravnegrib, Everglades,

Florida

 

Øreskarv, Everglades,

Florida

 

Slangehalsfugl (Anhinga) -

Everglades, Florada

 

Gråfisker (Kingfisher) -

Egypten

 

Ride med unger -

Bulbjerg

 

Tinksmed - Lesbos,

Grækenland

 

Hvid stork, Holland

 

Stor kobbersneppe, Tipperne,

Vestjylland

 

Vandstær - Non Mølle,

Viborg

 

Strandskade med unger -

Nordnorge

 

Stor Flagspætte -

haven

 

Stillits -

haven

 

Skægmejser,

Hanvejleskjulet

 

Skægmejse - unge -

Hanvejleskjulet

 

Silkehale - haven

 

Sangsvane -

Ove Sø, Thy

 

Sangsvaner -

Ove Sø, Thy

 

Skestork - Vejlerne

 

Rødben - Vejlerne

 

Mudderklire - Norge

 

Fjordterne - Øland,

Sverige

 

Sjagger, unge - Vågå,

Norge

 

Kongeørn - Ørnecentret ved Skagen

Fuglekonge - Falsterebo 2014

Klippeværling - Extremadura 2015

 

Biæder - Extremadura 2015

Ellekrage - Extremadura 2015

Gåsegrib - Extremadura 2015

Hedehøg - Extremadura 2015

Hærfugl - Extremadura 2015

Rødhøne - Extremadura 2015

Rødhovedet tornskade-

Extremadura 2015

Sort glente -

Extremadura 2015

Musvåge - Agger Tange

Kongeederfugl

Svalbard 2016

Suler

Helgoland 2017

Æselpingviner

Cape Halvøen 2016

Spurvehøg - haven 2015

Søkonge

Svalbard 2016

Sule

Helgoland 2017

Thorshane

Svalbard 2016

Ellekrage

Thy 2018

Skægmejse - 2016

Måge

Norge 2018

Kolibri

Costa Rica 2018

Rødstrubet Lom

Svalbard 2016

Nordlig blåhals

Norge 2018

Turkisbrynet Motmot

Costa Rica 2018

Lunde

Runde, Norge 2018