Traner 2011

Anna og Svend Hamborg, Thisted

 

hamborg@live. dk - anna.hamborg@skolekom.dk

 

 

Traner ved Hornborgasjön 2011