Rødhals fodrer unger

Anna og Svend Hamborg, Thisted

 

hamborg@live. dk - anna.hamborg@skolekom.dk

 

Rødhals fodrer unger i haven - juni 2016