Thy Folklore

Anna og Svend Hamborg, Thisted


hamborg@live. dk - anna.hamborg@skolekom.dk


Thy Folklore


Thy Folklore blev grundlagt i 1995 og består i øjeblikket af 24 dansere, 14 sangere og 4 musikere. Vi optræder 10 - 15 gange årligt i ind- og udland. Vores program skifter mellem dans, sang og musik.

Repertoiret dækker både lokale, nationale, skandinaviske og internationale danse, sange og musik.

Vi optræder som regel 1 - 1½ time med dans, sange og musik med hele gruppen. Derefter kan vi lede fællessang og fællesdans for både begyndere og øvede. Vi kan også optræde med dele af gruppen, f.eks. sangere og musikere eller en lille dansegruppe.


Thy Tema:


Vi har et specielt program, hvor temaet er Thy. Her danser vi danse og spiller musik fra Thy, synger thysange, oplæser på thybomål og fortæller historien om dansene og musikken.


Booking:


Kontakt Svend Hamborg - tlf. 97937176 eller mail: thyfolklore@thyfolklore.dk


Se Thy folklores hjemmeside.