Gribbe 2015

Anna og Svend Hamborg, Thisted


hamborg@live. dk - anna.hamborg@skolekom.dk


Gåse- og Munkegribbe 2015

I Extremadura (provins i Spanien) er der mange gribbe - især gåse- og munkegribbe. Vingefanget er op til næsten 3 meter.

To grå fluesnappere fodrer 4 unger. I den time, jeg optog fuglene, nåede de at fodre ungerne ca. 25 gange.